ارتباط با ما
تبلیغات


بازسازی صحنه سوختن پدر بایگانی - کافه حقوق
  • بازسازی صحنه سوختن پدر به دست پسر
  • قصد داشتم ماشینم را از آنجا ببرم اما جلوی خودرویم ماشین دیگری پارک بود به همین دلیل نتوانستم آن را جابجا کنم، در آن لحظات تصمیم گرفتم که قید ماشینم را بزنم و آن را بسوزانم برای این کار سه لیتر بنزین تهیه و در ماشین را با کلید یدک باز کردم…
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید