ارتباط با ما
تبلیغات


بازگشت بایگانی - کافه حقوق
  • انعطاف پذیری در قانون
    فرصتی قانونی برای بازگشت مجرم به زندگی
  • علیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید