ارتباط با ما
تبلیغات


باز تعریف نظام برنامه ریزی کشور بایگانی - کافه حقوق
  • نظام برنامه ریزی فعلی کشور باید باز تعریف شود
  • دو سه شرط برای مناظره گذاشتند و سعی کردند که شرایط مناظره را طوری مدیریت کنند که حرف‌ها زده نشود. نظام آموزشی که نمی‌تواند به پسر و دختر ما یاد دهد که اصل در زندگی، زندگی خانوادگی و مهارت‌های مرتبط با آن است، این نظام آموزشی در خروجی خود مثلاً ۴۲ درصد طلاق در شهر تهران و طلاق عجیب و غریبی که ما در سرتاسر کشور داریم را دارد. برای چه ما باید این نظام آموزشی را بپذیریم. باید آموزش‌های اولیه نظام آموزشی، آموزش‌های خانوادگی و اجتماعی شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید