ارتباط با ما
تبلیغات


باید و نباید های جرم سیاسی بایگانی - کافه حقوق
  • /بایدها و نبایدهای طرح جرم سیاسی/
    حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است
  • تاکنون تعریفی قانونی از جرم سیاسی به‌عمل نیامده و جرم سیاسی علی رغم به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، همچنان به لحاظ قانونی بلاتعریف باقی مانده و ضوابط حاکم بر آن نیز مشخص نشده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید