ارتباط با ما
تبلیغات


بخشیدن مهریه بایگانی - کافه حقوق
  • بخشیدن مهریه بوسیله زن در نوشته معمولی قابل برگشت است
  • زنی که طی نوشته‌ای معمولی، اقرار به بخشیدن مهریه خود کرده باشد، می‌تواند از بخشش خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه نماید. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
  • بخشیدن مهریه بوسیله زن در نوشته معمولی قابل برگشت است
  • زنی که طی نوشته‌ای معمولی، اقرار به بخشیدن مهریه خود کرده باشد، می‌تواند از بخشش خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه نماید. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
  • همه چیز درباره بخشش مهریه
  • آیا می‌دانید چطور می‌توانید مهریه را ببخشید و برای بخشیدن مهریه به کجا رجوع کنید؟ آیا می دانید قبل از عقد، بخشش مهریه معنایی ندارد؟ بخشش خوب است اما بجا و به اندازه. این متن توصیه‌های مفیدی برای شما دارد تا با گذشت بی منطق از حق قانونی خود به استقبال کوهی از مشکلات نروید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید