ارتباط با ما
تبلیغات


بخشیدن گناه سقط جنین بایگانی - کافه حقوق
  • گناه سقط جنین بخشیده شد
  • پاپ رهبر کاتولیک های مسیحی، عفو سقط جنین را گسترش داد و از تمامی اسقف های مسیحی خواست تا در سرتاسر جهان این عمل را عفو کنند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید