ارتباط با ما
تبلیغات


بخش تعاون بایگانی - کافه حقوق
  • تقویت بخش تعاون با تشکیل تعاونی های سهامی عام
  • عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،درباره حضور تعاونی ها دربورس گفت:تشکیل تعاونی های سهامی عام یک اقدام مهم اقتصادی است و درصورت حمایت از این موضوع،می توان زمینه رونق بخش تعاون و بورس درکشور را فراهم کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید