ارتباط با ما
تبلیغات


بخیه بایگانی - کافه حقوق
  • حضور پزشک و پرستار متخلف در دادسرا
    جنبه عمومی جرم برای حادثه پزشکی اصفهان قابل بررسی است
  • ماجرای تلخ اصفهان را مطمئنا شنیده اید، د‌ر یکی از بیمارستان‌های اصفهان، به دلیل عدم تمکن مالی خانواده‌ای برای پرد‌اخت هزینه بخیه چانه فرزند‌شان که دچار پارگی شده بود، پزشک بیمارستان اقد‌ام به کشید‌ن بخیه و نپذیرفتن د‌رمان کود‌ک و کودک رابا چانه ای خونی روانه خانه می‌کند.رفتاری غیر انسانی که تاکنون مانندش را نشنیده بودیم و انتظار برای برخورد قضایی با این افراد متخلف امر مهمی است که در دستور کار دستگاه قضا گرفته است تا با مجازات متخلفان شاهد تکرار این ماجرا نباشیم
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید