ارتباط با ما
تبلیغات


بدسرپرست بایگانی - کافه حقوق
  • سرپرستی کودکان دختر به زنان بدون همسر
  • «شبه خانواده» یکی از طرح‌های بهزیستی به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است که با هدف پیشگیری از اقامت درازمدت کودکان در مراکز سازمان، پیشگیری از ایجاد مشکلات عاطفی کودکان و در راستای کاهش تاسیس مراکز شبانه‌روزی ایجاد شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید