ارتباط با ما
تبلیغات


برابری بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت روز:
    تساوی حقوق در فقه اسلامی
  • انسان از گذشته های دور تا کنون، زمانی که نیازهای اولیه خود را تأمین میکرده و فرصت اندیشیدن به سوال “چگونه زیستن” برایش فراهم می آمده در پی شناسایی و حصول به حقوق اولیه خویش بوده و هست و همچنین در جهت تضمین این حقوق تلاش می کند. انسان؛ همان موجودی است که خداوند پس از آفرینشش ، به خود آفرین می گوید و در کتاب آسمانی قرآن، تاج کرامت و بزرگی بر سر او نهاده شده است.
  • یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
    حقوق عمومی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • حقوق مردم ، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید میشود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید