ارتباط با ما
تبلیغات


برخورد دادگاه بایگانی - کافه حقوق
  • در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛
    برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی
  • اقتدار و استقلال دادگاه‌ها به اندازه‌ای است که حتی می‌توان از آن مراجع درخواست ابطال یک سند را کرد، حتی اگر آن سند رسمی باشد. یکی از پیچید‌ه‌ترین مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمی و عادی، مالی و غیرمالی بودن این نوع از دعواست. ابطال یک سند هم می‌تواند مالی باشد و هم غیرمالی. در حقیقت مالی و غیرمالی بودن دعوای ابطال یک سند بستگی به موضوع آن سند دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید