ارتباط با ما
تبلیغات


بررسی تاثیر عملکرد مسئولین در خودکشی بایگانی - کافه حقوق
  • تأثیر عملکرد مسئولان در ۴۰۲۰ خودکشی موفق سال ۹۴
  • محققان با کار علمی باید به این نتیجه برسند که عملکرد زمامداران و مسئولان تا چه میزان در ۴۰۲۰ خودکشی موفق سال ۹۴ تأثیرگذار بوده است؛ اعضای خیلی از خانواده‌ها امروزه در معرض اقدام به خودکشی هستند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید