ارتباط با ما
تبلیغات


بررسی فقهی بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت حقوقی
    بررسی حقوقی و فقهی قضاوت زنان
  • از آنجا که زنان بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند ، خودبخود موضوع قضاوت زنان به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل میشود . فقهای مشهور اسلام ذکوریت را در قاضی شرط دانسته و قضاوت زنان را مطلقا جایز ندانسته اند. لیکن در این مساله اقوال مخالف از فقهای شیعه و سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت خدشه وارد نموده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید