ارتباط با ما
تبلیغات


بررسی مقررات حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت حقوقی
    بررسی مقررات حقوقی پیرامون تکدی‌گری
  • فقیر، سائل، متکدی، گدا، واجب الصدقه و نیازمند همگی در عرف دارای یک معنا هستند، یعنی کسی که از عهده مخارجش بر نمی‌آید و به تعبیری نیازمند همیاری اجتماعی است تا بتواند به امرار معاش خود و اهلش بپردازد. کمک به فقرا و احسان به نیازمندان از صفات نیکویی است که در قرآن کریم به آن توصیه شده و حتی از نشانه‌های مومن برشمرده شده است اما اگر کسی به دنبال سوءاستفاده از احساسات مومنان باشد، بازهم می‌توان به وی احسان کرد؟
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید