ارتباط با ما
تبلیغات


بررسی و احراز اعسار بایگانی - کافه حقوق
  • تکلیف دادگاه در بررسی و احراز اعسار
  • در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود، این درحالی است که وی برای اثبات ملائت زوج نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌ علیه (زوج) نخواهد داشت، چه اینکه خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید