ارتباط با ما
تبلیغات


بلوغ شرعی بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی جدید و تطبیق با قانون مجازات سابق
  • قانون مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی افراد اختصاص داده است . عنوانی که ظاهرا نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود، ثغور و نیز محدودیت های آن است.
  • یادداشتی اختصاصی کافه حقوق:
    رابطه سن و مسئولیت کیفری
  • سن مسولیت کیفری که عبارت است از پایینی ترین سنی که فرد به اندازه ای توانایی تمیز و تشخیص را بدست آورده که ماهیت اعمال مجرمانه و لزوم مجازات این گونه اعمال را می داند، از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که با تعیین سن مسولیت کیفری و معیار قرار دادن آن مجازات نمودن فرد قبل از رسیدن به آن سن توجیه می گردد و بعد از رسیدن فرد به سن مذکور روند تکامل مسولیت کیفری وی آغاز گردیده و قابلیت مخاطب حقوق جزا بودن را پیدا می کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید