ارتباط با ما
تبلیغات


بچه های انقلابی بایگانی - کافه حقوق
  • جامعه حقوقی و منطق اژدها کشی«2»
    نگاهی به قانون دانان قانون شکن در جامعه ی حقوقی/ لزوم تقریر انقلابی از جامعه حقوقی
  • ما قانون‌دانان قانون‌شکن داریم که شاید نصف آن‌ها در جامعه حقوقی باشند. همین‌ها هستند که کمک می‌کنند قانون زیر پا گذاشته شود و به‌گونه‌ای از کنار قانون عبور کنند که گرفتار تیغ آن نشوند. مثلاً ممکن است فردی وجود دارد که می‌خواهد فرار مالیاتی کند، سوادی هم ندارد، ولی فرد هوشمندی به وی مشاوره می‌دهد که باشگاه ورزشی احداث کن.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید