ارتباط با ما
تبلیغات


بیمه خویش فرما بایگانی - کافه حقوق
  • آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی
    تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
  • بیمه های تامین اجتماعی پایه در قوانین تعریف دقیقی از آن ارائه نگردیده است و ضروری است در نص قوانین مربوطه تعریف و ابهام مربوط به آن برطرف شود. رفع ابهام در حوزه­ ی بیمه های تامین اجتماعی پایه می تواند به برنامه ریزی کارآمد و دقیق دستگاه های ذیربط و متولیان بیمه در زمینه­ ی فراگیری و جامعیت آن، منجر گردد.
  • آشنایی با بیمه های اجتماعی
    توضیحی پیرامون انواع بیمه های خویش فرما، اجباری، کارگری و سلامت؛ خدمات کدام بیمه بهتر است؟
  • بطور کلی، بیمه به دو صورت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی ارائه می‌شود که بر اساس قوانین و مقررات بیمه اجتماعی در ایران شامل چهار دسته کلی بیمه اجباری و بیمه های خویش فرما (بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد)، بیمه کارگران و بیمه سلامت می گردد که با توجه به تفاوت این بیمه ها میزان پرداخت حق بیمه افراد نیز متفاوت است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید