ارتباط با ما
تبلیغات


تاثیر ماهواره بایگانی - کافه حقوق
  • آسیب شناسی ماهواره:
    آسیب شناسی اجتماعی تٱثیر ماهواره بر خانواده
  • امروزه شیوه های ضربه زدن به فرهنگ و هویت ملی یک کشور تغییر یافته و دشمنان سعی می کنند از طریق جنگ نرم افزاری به فروپاشی بنیان خانواده و آرا و عقاید جوانان آن مرزوبوم نایل آیند. شبکه های ماهواره ای با حضور در خانه ی ایرانیان به خصوصی ترین حوزه های زندگی آنان دسترسی پیدا کرده و با نمایش مناسبات و روابط ناسازگار با زندگی ایرانی الگوهای مختلف زندگی خانوادگی را معرفی می کنند. این در حالی است که محتویات چنین روابط و ارتباطاتی بر اساس واقعیات زندگی ایرانی بنا شده و با عناصر دینی و آیین اسلامی فاصله دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید