ارتباط با ما
تبلیغات


تاریخ حقوق بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    پیشنهاد ما برای مطالعه تاریخ با طعم حقوق!
  • مشروطیت به‌عنوان مهم‌ترین حادثه دوران جدید ایران از منظرهای مختلفی نگریسته شده است، اما تاکنون نظریه مشروطه‌خواهی ایرانیان در غیبت مفاهیم و نگاه حقوقی نوشته شده است. درحالی‌که تنها از این منظر است که بسیاری از زوایای ناشناخته و نقاط تاریک تاریخ و نظریه مشروطه‌خواهی روشن خواهد شد.
  • معرفی کتاب:
    معرفی اثر تاریخی «یک کلمه»+دانلود
  • “یک کلمه” گذار از هزارسال حقوق سنتی به حقوق مدرن است. کسی که این رساله را که در عصر قاجارنوشته شد را نخوانده باشد،حقوق معاصر ایران را نمی شناسد. نویسنده بازدن کتاب برسرش کشته شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید