ارتباط با ما
تبلیغات


تحولات حقوق شهروندی بایگانی - کافه حقوق
  • در مصاحبه اختصاصی با کافه حقوق عنوان شد:
    منشور حقوق شهروندی متناسب با تحولات تاریخی – اجتماعی نیست
  • تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم فرصت مناسبی را ایجاد نموده تا تلاش هایی برای تبیین مفهوم «حقوق شهروندی» از سوی حقوقدانان و صاحبنظران در این عرصه صورت بگیرد. در این میان توجه به بستر تاریخی-اجتماعی شکل گیری اندیشه های مروج حقوق و آزادی های عمومی در کشور، تا اندازه ای برای دست یافتن به درک درستی از مفاهیم «حق» و «آزادی های عمومی» و جای کنونی «منشور حقوق شهروندی» راه گشا خواهد بود. در همین زمینه گفتگویی را با یحیی اکبری، محقق و پژوهشگر تاریخ حقوق عمومی انجام دادیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید