ارتباط با ما
تبلیغات


تنظیم قرارداد بایگانی - کافه حقوق
 • کارگاه آموزشی قرارداد کار
  کارگاهی با موضوع «انعقاد، حق السعی، خاتمه و دادرسی قراردادهای کار»
 • شیوه‌ی تنظیم قرارداد کار و شرایط حاکم بر آن و همچنین خلأهای این بخش از حقوق کار از امور مهمی است که پژوهشکده حقوق بر آن شد به درخواست دانش‌پژوهان محترم، کارگاه آموزشی «قرارداد کار» را برگزار نماید.
 • رویدادهای حقوقی
  کارگاه آموزشی مهارت‌های تنظیم قرارداد
 • در راستای پاسخگویی به درخواست‌های مکرر دانش‌پژوهان گرامی، واحد آموزش پژوهشکده حقوق، کارگاه آموزشی مهارت‌های تنظیم قرارداد را برگزار می نماید.
 • یادداشت حقوقی
  دانستنیهای مهم‌ برای تنظیم قرارداد اجاره
 • طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند. «اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید