ارتباط با ما
تبلیغات


توقف شهرک سازیها بایگانی - کافه حقوق
  • توقف شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی؛ از رویا تا واقعیت:
    قطعنامه شورای امنیت و شهرک سازی های اسرائیل
  • این قطعنامه که پیش نویس آن به پیشنهاد مصر تهیه گردیده بود، در روز پنجشنبه ۲۳ دسامبر در با ۱۴ رای موافق و رای ممتنع آمریکا به تصویب رسید. در بخشی از این قطعنامه امده است که «شهرک سازی اسرائیل بقای راه حل دو کشور را به شدت به خطر می‌اندازد و مانعی در برقراری صلح است»
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید