ارتباط با ما
تبلیغات


تولید صیانتی بایگانی - کافه حقوق
  • دکتر پیری مطرح کرد:
    وزارت نفت موظف است که اولویت را به میادین مشترک بدهد
  • برداشت بنده این است که تنها امکان موجود کمیته مدیریت مشترک است و اگر طرف مقابل به هر علتی نپذیرد چون نیامده‌ایم مرجع بالاتری قرار دهیم و بگوییم تصمیم‌گیری به عهده شرکت ملی نفت است یا تصمیمات کمیته باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد، درنتیجه کنترل و نظارت بر تولید صیانتی ممکن است با مشکل مواجه شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید