ارتباط با ما
تبلیغات


جزا بایگانی - کافه حقوق
 • کافه حقوق گزارش می دهد:
  طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
 • مجازات سلب حیات در نظام فقهی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جرائم متعددی وضع شده است و حذف آن در برخی از موارد همچون قصاص نفس که از ضروریات دین می باشد، امکان پذیرنیست اما در برخی دیگر از همچون اعدام در حوزه جرائم مواد مخدر که بنا به ضرورت و البته با وجود مخالفت حضرت امام خمینی ره و مستند به نظر آیت ا… موسوی اردبیلی و آیت ا… منتظری و مستند به احکام ثانویه دارای جلوه قانونی است قابل تأمل و بازنگری هست.
 • به همت دانشگاه علامه طباطبایی
  نشست علمی”حق بر مجازات نشدن؛مبانی و آثار” برگزار می گردد
 • دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نشست علمی”حق بر مجازات نشدن؛مبانی و آثار” را برگزار می کند.
 • هر چهارشنبه در کافه حقوق:
  آشنایی با فصلنامه های حقوقی/«فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»
 • با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید