ارتباط با ما
تبلیغات


جنایت بین المللی بایگانی - کافه حقوق
 • یادداشت حقوق بین الملل:
   ناپدید شدن اجباری و جرم انگاری آن در حقوق بین الملل
 • ناپدید شدگی اجباری مفهومی است که در حقوق بین الملل بدان پرداخته شده است و بر همین اساس کنوانسیونی، تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری” ، ایجاد گردیده که در سال ۲۰۱۰ اجرایی شده است. ماده ۲ این کنوانسیون به تعریف این پدیده می پردازد بدین ترتیب که ” منظور از ناپدید شدگی اجباری، توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر از محرومیت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه ها است که با مجوز، حمایت و یا عدم مخالفت دولت، انجام می شود”
 • گامی به سوی منع استفاده از سلاح اتمی
  اولین پیش نویس پیمان بین المللی ممنوعیت سلاحهای اتمی ارائه شد
 • روز جنگ های گسترده در قرن بیستم و کشته شدن انسان های بسیار، وجدان عمومی جامعه بین المللی را بر آن داشت تا با وضع پیمان هایی دامنه استفاده از سلاح های مدرن و کشنده ای نظیر سلاح های کشتار جمعی و شیمیایی را ممنوع نماید. اما تلاش ها به ثمر ننشسته و تا کنون هیچ معاهده ای استفاده از این سلاح ها را ممنوع نساخته است. در چنین شرایطی پیش نویس پیمان بین المللی ممنوعیت سلاحهای اتمی می تواند نقطه امیدی برای رسیدن به دنیایی عاری از صلاح اتمی به حساب آید.
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب «جنایت سازمان یافته فراملی»
 • در دنیای امروز جرایم سازمان یافته هر ساله نه تنها افزایش می یابند بلکه به شاخه ای عظیم از تجارت بدل می شوند. بر این اساس سازمان های مجرمانه هر روزه قدرتمند تر و متنوع تر می شوند و مرزهای ملی را یکی پس از دیگری در می نوردند و حوزه فعالیت خود را از ملی به فراملی تبدیل می کنند و در جرایمی پرسود مانند قاچاق کالا، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، فرامالیاتی، فحشا، بازار سیاه و … نفوذ می کنند و یک رابطه منطقی بین اقتصاد و سازمان های جرم برقرار می کنند. ذر این نوشتار به بررسی کتابی مرتبط با جرایم سازمان یافته فراملی می پردازیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید