ارتباط با ما
تبلیغات


حجم پرونده های قضایی بایگانی - کافه حقوق
  • واکاوی جامعه شناختی یک پدیده حقوقی
    چه الگوهای اجتماعی زمینه ساز حجم بالای پرونده های قضایی می شود؟
  • معمولا” مسائل حقوقی بخشی از پدیده های اجتماعی هستند که نمی توان ریشه های جامعه شناختی آن را انکار کرد . حجم نگران کننده ورودی پرونده های قضایی ، بعنوان یک « ناهنجاری » از نگاه جامعه شناسی نیز قابل مطالعه است. چه اتفاقی رخ داده است که مردم به این آسانی به مراجع قضایی متوسل شده و طرح دعوی می کنند و زبان قانون را بر هر حرف دیگری ترجیح می دهند؟
  • ریشه مشکلات چیست؟
    بررسی عوامل حقوقی حجم بالای پرونده های ورودی قضایی
  • بنا بر آخرین آمار و اطلاعات ، حدود ۱۶ میلیون پرونده در سال به دادگستری وارد می شود . اگرچه ممکن است این آمار چندان علمی و دقیق هم نباشد اما به هر حال تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی امر روشنی است. واکاوی ریشه های این ناهنجاری نشان می دهد که بعضی عوامل حقوقی و برخی عوامل جامعه شناختی در این مسئله دخالت دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید