ارتباط با ما
تبلیغات


حقوق بنیادین بایگانی - کافه حقوق
 • صیانت از حقوق بنیادین در قانون اساسی
  آیا مشاهده محتوای پیام های خصوصی افراد در شبکه های اجتماعی قانونی است؟
 • توجه به صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های افراد توسط حکومتها، یکی از مواردی مهمی است که در قوانین اساسی کشورها مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی کشور ما نیز از این موضوع استثناء نبوده و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به این موضوع پرداخته است. آزادی اطلاعات و حراست از حریم خصوصی افراد از جمله حقوقی بنیادینی هستند که در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
 • حق رای در حکومت اسلامی
  شرکت در انتخابات به مثابه حق فردی یا تکلیف اجتماعی؟
 • در حکومت اسلامی «رای» و شرکت در انتخابات، از دو منظر قابل بررسی است. از یک جهت به دلیل اینکه انسان در مقابل اجتماع مسئول است، منظر دیگر آنکه نقش مردم در استمرار حکومت اسلامی امری قطعی و انکار ناشدنی است. هم چنین خداوند انسان را آزاد افریده و مسئول سرنوشت خویش ساخته است، بنابراین در قبال شرکت در انتخابات و اعمال آگاهانه حق رای، در پیشگاه خداوند نیز مسئول است.
 • آشنایی با حقوق شهروندی:
  “حقوق شهروندی” در آینه قوانین جاری
 • در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با “حقوق شهروندی”، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود می باشد و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید