ارتباط با ما
تبلیغات


حقوق شهروندی بایگانی - کافه حقوق
 • آلودگی هوا و مسئولیت به زمین مانده
  شهروندانی در انتظار احیای حقوق خویش
 • وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود تصور غالب مردم رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است که دولت خود را به موظف به رعایت و تضمین آن می کند. اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده رعایت این حقوق در حوزه های زیست محیطی است.
 • آشنایی با حقوق شهروندی در بانکها
  بانک ها ملزم به ارایه یک نسخه از قراردادها به مشتریان شدند
 • بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها تاکید کرد، باهدف آگاهی کامل مشتری از مفاد قراردادهای منعقده، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است در اختیار مشتریان قرار دهند.
 • ارائه عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه‌ حقوق شهروندی
 • رئیس شورای راهبردی کنگره بین‌المللی حقوق ایران گفت: همه دستگاه‌های با حضور در نمایشگاه حقوق شهروندی ایران، گزارشی از عملکرد خود از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی تاکنون را ارائه می‌کنند.
 • تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات