ارتباط با ما
تبلیغات

حقوق مدرن بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    معرفی اثر تاریخی «یک کلمه»+دانلود
  • “یک کلمه” گذار از هزارسال حقوق سنتی به حقوق مدرن است. کسی که این رساله را که در عصر قاجارنوشته شد را نخوانده باشد،حقوق معاصر ایران را نمی شناسد. نویسنده بازدن کتاب برسرش کشته شد.
  • سخنرانی رحیم پور ازغدی در جمعی از حقوقدانان:
    بررسی رابطه میان «فقه» و «حقوق مدرن»+صوت
  • یکی از مسائل اساسی علم حقوق در ایران، رابطه میان فقه و حقوق است. از گذشته های دور تا به امروز فقهای های بسیاری در مسائل مختلف اجتماعی نظریات گسترده ای را مطرح نموده اند. فقه تا قبل از ورود علم حقوق در معنای مدرن به ایران، در عرصه های گوناگون اجتماعی هنجارهایی را برای تنظیم بخشی اجتماع وضع نموده بود. اما با ورود حقوق مدرن در کشور و وضع قانون برای تنظیم بخشی مسائل اجتماعی، نوعی تعارض میان فقه و حقوق مدرن برای وضع هنجارهای اجتماعی پدید آمد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید