ارتباط با ما
تبلیغات


حق تشکیل خانواده بایگانی - کافه حقوق
  • سلسله گزارش های عملکرد دولت در آیینه منشور حقوق شهروندی "2"
    بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه حق تشکیل خانواده و ازدواج جوانان
  • حق ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند معتبر سیاستهای اجتماعی کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل دهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید