ارتباط با ما
تبلیغات


خشونت در مدارس بایگانی - کافه حقوق
  • انجمن علمی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:
    نشست علمی «رویکرد عدالت ترمیمی به خشونت در مدارس»
  • دبیرخانه دائمی همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با همکاری انجمن علمی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس نشستی را با موضوع «رویکرد عدالت ترمیمی به خشونت در مدارس» برگزار می کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید