ارتباط با ما
تبلیغات


دانستنی حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • حقوق مدنی
    دانستنی‌های کاربردی پیرامون وصیت
  • وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود.
  • یادداشت حقوقی
    دانستنیهای مهم‌ برای تنظیم قرارداد اجاره
  • طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند. «اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید