ارتباط با ما
تبلیغات


دکتر برهانی بایگانی - کافه حقوق
 • سخنان دکتر برهانی در نشست هم زیستی بدون ازدواج
 • متن سخنرانی دکتر محسن برهانی در نشست دوم حقوق خانواده با عنوان: همزیستی بدون ازدواج؛ بررسی ابعاد حقوقی و کیفری معضل ازدواج سفید:
 • به همراه فایل صوتی کلاس
  گزارش کلاس تدریس آزاد درس اصول فقه / جلسه هشتم
 • در این کلاس دکتر محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس کتاب الاصول العامه للفقه المقارن نوشته ی فقیه عالیقدر سید محمدتقی حکیم می پردازند.
 • به همراه فایل صوتی کلاس
  گزارش کلاس تدریس آزاد درس اصول فقه / جلسه هفتم
 • در این کلاس دکتر محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس کتاب الاصول العامه للفقه المقارن نوشته ی فقیه عالیقدر سید محمدتقی حکیم می پردازند.
 • به همراه فایل صوتی کلاس
  گزارش کلاس تدریس آزاد درس اصول فقه / جلسه ششم
 • در این کلاس دکتر محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس کتاب الاصول العامه للفقه المقارن نوشته ی فقیه عالیقدر سید محمدتقی حکیم می پردازند.
 • به همراه فایل صوتی کلاس
  گزارش کلاس تدریس آزاد درس اصول فقه / جلسه پنجم
 • در این کلاس دکتر محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس کتاب الاصول العامه للفقه المقارن نوشته ی فقیه عالیقدر سید محمدتقی حکیم می پردازند.
 • به همراه فایل صوتی کلاس
  گزارش کلاس تدریس آزاد درس اصول فقه / جلسه چهارم
 • در این کلاس دکتر محسن برهانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس کتاب الاصول العامه للفقه المقارن نوشته ی فقیه عالیقدر سید محمدتقی حکیم می پردازند.
 • با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار گردید
  گزارش نشست بررسی قضایی” پرونده یک اعدام در پرتو جرایم مواد مخدر”
 • نشست بررسی قضایی” پرونده یک اعدام در پرتو جرایم مواد مخدر” ؛ ۲۷ بهمن با سخنرانی دکتر عباس شیری؛ دکتر علی صابری تولایی؛ دکتر حسین ذبحی و دکتر محسن برهانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار گردید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید