ارتباط با ما
تبلیغات


دکتر حبیبا بایگانی - کافه حقوق
  • به همت موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار شد
    گزارش نشست حق دسترسی و تقسیم منافع در کنوانسیون تنوع زیستی+فایل صوتی
  • در این جلسه خانم پروفسور روهایدا نوردین استاد دانشگاه ملی مالزی به ایراد سخنرانی پرداختند و در کنار ایشان دکتر رستگار،دانش آموخه ی دوره دکتری دانشگاه ملی مالزی کار ترجمه و تشریح مباحث را برعهده داشتند.
  • گزارش تصویری از نشست علمی
    تبیین اسرار تجاری ازمنظر حقوق مالکیت فکری با نقدی برپیش‌نویس طرح مالکیت صنعتی
  • در ابتدای جلسه دکتر سعید حبیبا استاد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران با عرض مقدماتی در مورد پیش نویس مالکیت صنعتی که طی یک فرآیند یک ساله ای به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید عرایضی را خدمت دانشجویان فرمودند.و بعد از ذکر این عرایض با معرفی اجمالی از دکتر ابراهیم رهبری به عنوان استاد متخصص در حوزه حقوق مالکیت فکری در دانشگاه شهید بهشتی که مهم ترین کتب ایشان در حوزه اسرار تجاری و حقوق انتقال فناوری هست دعوت به سخنرانی کردند
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید