ارتباط با ما
تبلیغات


ذهن مجرمانه بایگانی - کافه حقوق
  • نگاهی به کتاب «درون ذهن مجرمانه» اثر دکتر استانتن ای. سیمنو
    ذهن مجرمانه تغییر ناپذیر است
  • ماهیت و طبیعت انسان تغییر نمی‌کند، در حالی که قوانین همچون هنجارهای جامعه مدام در حال تغییر است. اما به عقیده دکتر سیمنو، افرادی هستند که در هر حالتی و صرف نظر از هر نوع قانون و شرایط، فکر مجرمانه دارند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید