ارتباط با ما
تبلیغات


سن بلوغ بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشتی بر لایحه ی مجازات اسلامی پیرامون سن مسئولیت کیفری اطفال
    پارادوکس بلوغ شرعی، مجازات عرفی
  • در نظام های حقوقی مختلف با توجه به عوامل محیطی، اجتماعی و روانی سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری ملاک قرار داده می شود تا برخوردی متفاوت نسبت به مجرمین بزرگسال با اطفال صورت گیرد. به همین جهت یکی از مهم ترین مسائلی که در نظام حقوقی ایران پیرامون آن بسیار بحث شده، تعیین سن مسئولیت کیفری است که همواره محل اختلافات بسیاری بین حقوق دانان و فقها بوده است.
  • یادداشتی اختصاصی کافه حقوق:
    رابطه سن و مسئولیت کیفری
  • سن مسولیت کیفری که عبارت است از پایینی ترین سنی که فرد به اندازه ای توانایی تمیز و تشخیص را بدست آورده که ماهیت اعمال مجرمانه و لزوم مجازات این گونه اعمال را می داند، از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که با تعیین سن مسولیت کیفری و معیار قرار دادن آن مجازات نمودن فرد قبل از رسیدن به آن سن توجیه می گردد و بعد از رسیدن فرد به سن مذکور روند تکامل مسولیت کیفری وی آغاز گردیده و قابلیت مخاطب حقوق جزا بودن را پیدا می کند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید