ارتباط با ما
تبلیغات


سهم خواهی از کابینه بایگانی - کافه حقوق
  • گفتگو با دکتر طحان نظیف پیرامون مسئله دخالت رهبری در انتخاب وزرا:
    هماهنگی رئیس جمهور با رهبری در انتخاب برخی از وزرا به یک عرف حقوق اساسی تبدیل شده است
  • نظام حقوقی کشور در خصوص انتخاب وزرا چه سازوکاری را پیش بینی نموده است؟ آیا رهبری در انتخاب همه یا بعضی از وزرا دخالت می نماید؟ برای یافتن پاسخی درخور برای این پرسش ها با دکتر هادی طحان نظیف، عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، گفتگویی را تهیه نمودیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید