ارتباط با ما
تبلیغات


شرایط برات بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی سند تجاری برات«2»
    آشنایی با کار کرد، شرایط و آثار برات در نظام حقوقی ایران
  • برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد که‌ مبلغ‌ معینى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌ کردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ کند. در نوشتار قبلی ما به بررسی شرایط شکلی صدور برات پرداختیم . در این نوشتار ما به آثار صدور برات و نحوه مطالبه وجه آن و شرایط صدور اعتراض نامه می پردازیم.
  • بررسی سند تجاری برات«1»
    آشنایی با کار کرد، شرایط و آثار برات در نظام حقوقی ایران
  • برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد که‌ مبلغ‌ معینى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌ کردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ کند. دستور دهنده‌ را برات‌کش‌، برات‌ دهنده‌ یا صادر کننده‌ مى‌نامند؛ کسى‌ که‌ به‌ او دستور داده‌ شده‌ است‌، برات‌گیر یا محال‌ٌ علیه‌، و شخص‌ ثالث‌ دارنده‌ نامیده‌ مى‌شود. این‌ سند از مهم‌ترین‌ اسناد تجاری‌ و در معاملات‌ بین‌المللى‌ و داخلى‌ از وسایل‌ مهم‌ پرداخت‌ و کسب‌ اعتبار به‌ شمار مى‌رود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید