ارتباط با ما
تبلیغات


شفافیت در انتخابات بایگانی - کافه حقوق
  • نگاهی به موضع گیری سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر عدم تضمین تایید صلاحیت رئیس جمهور مستقر:
    جناب رئیس جمهور کمی احتیاط کنید!
  • شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد. معنای این سخن برای شخص رئیس جمهور چه می تواند باشد؟
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید