ارتباط با ما
تبلیغات


شهید باهنر بایگانی - کافه حقوق
  • سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده کشمیری«3»:
    وقتی کشمیری مسئول بررسی اسناد طبقه بندی نهاجا می شود!
  • آقای مسعود کشمیری ماموریت دارند که پرونده های ضداطلاعات و سایر اسناد را بررسی نمایند و جز ایشان و افرادی که از طرف مشارالیه معرفی می گردند پرونده ها و اسناد موجود را در اختیار دیگری قرار ندهید. چنان چه فرماندهی نیروی هوایی پرونده ای را جهت مطالعه خواستند، می توانند در اختیار ایشان قرار داده و مجددا تحویل بگیرند.
  • بازخوانی فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری«1»:
    سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده مسعود کشمیری/ هویت و سوابق خانوادگی کشمیری
  • دکتر محمد مهدی اسلامی در سلسله یادداشت هایی در صفحه شخصی خود به بازخوانی پرونده مسعود کشمیری، متهم اصلی در فاجعه انفجار دفتر نخست وزیری، پرداخته است. در ادامه اولین قسمت از این سلسله یادداشت ها منتشر می گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید