ارتباط با ما
تبلیغات


شهید رجائی بایگانی - کافه حقوق
  • سلسله یادداشت های بازخوانی پرونده کشمیری«3»:
    وقتی کشمیری مسئول بررسی اسناد طبقه بندی نهاجا می شود!
  • آقای مسعود کشمیری ماموریت دارند که پرونده های ضداطلاعات و سایر اسناد را بررسی نمایند و جز ایشان و افرادی که از طرف مشارالیه معرفی می گردند پرونده ها و اسناد موجود را در اختیار دیگری قرار ندهید. چنان چه فرماندهی نیروی هوایی پرونده ای را جهت مطالعه خواستند، می توانند در اختیار ایشان قرار داده و مجددا تحویل بگیرند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید