ارتباط با ما
تبلیغات


شورایی عالی پیشگیری از جرم بایگانی - کافه حقوق
  • مصاحبه کافه حقوق با دکتر امیری اصفهانی
    پیش نویس سند جامع ملی پیشگیری از وقوع جرم آماده شده است
  • یکی از مهمترین مباحث در زمینه جرم زدایی در جامعه بحث پیشگیری از وقوع جرم است به صورتی که اگر این مساله در حوامع به صورت جدی دنبال شود می توان تا حدود زیادی از میزان جرم را در جامعه کاهش داد. در همین زمینه گفتگویی را با دکتر امیری اصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ترتیب دادیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید