ارتباط با ما
تبلیغات


صلاحیت محلی بایگانی - کافه حقوق
  • نقد و بررسی قانون جرایم رایانه ای:
    صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی چگونه تعیین می شود؟
  • با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است. قانونگذار ایران، به مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، و لو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع نموده است. در این گزارش به بررسی و نقد قواعد موجود در این زمینه می پردازیم.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید