ارتباط با ما
تبلیغات


ضمانت اجرای قانون بایگانی - کافه حقوق
  • به بهانه ی رد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور توسط شورای نگهبان«10»:
    لایحه ی دولت دارای نقص جدی از جهت عدم مطابقت با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بود
  • این مواردی که در لایحه ارائه شده بود در ذیل سیاست ها قرار می گیرد، اما پوشش کامل نمی دهد و کفایت لازم را نیز ندارد. این یک جمع بندی کلی است. سیاست ها شش محور دارد. هر کدام از این ها نیاز به احکام کلی دارد تا این موارد را محقق کند. در این زمینه لایحه نقص جدی دشت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید