ارتباط با ما
تبلیغات


ضمانت اجرا بایگانی - کافه حقوق
 • آشنایی با مبانی حقوق اساسی
  چگونه میتوان برتری قانون اساسی را در سلسله مراتب قوانین حفظ نمود؟
 • حقوق اساسی در هر کشوری مشخص کننده ساختار کلی و چهارچوب هایی است که نحوه اعمال قدرت سیاسی را در جامعه مشخص می سازد. این ویژه به قانون اساسی خصلتی برتر و عالی اعطا می نماید و در نتیجه همین برتری است که قانون اساسی در زمره عالی ترین قواعد در سلسله مراتب قوانین قرار می گیرد. برای حفظ این برتری ضروری است تا ضمانت اجراهایی را برای تدام جایگاه عالی این قواعد در سلسله مراتب قوانین حفظ گردد. ادامه به معرفی این ضمانت اجراها می پردازیم.
 • گفتگوی اختصاصی با دکتر جواد طهماسبی
  ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی چیست؟
 • پس از امضای منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور نظرات مختلفی در زمینه این منشور و ضمانت های اجرایی آن در بین حقوقدانان کشور بوجود آمده است . در همین زمینه با دکتر جواد طهماسبی از حقوقدانان برجسته کشور گفتگویی انجام دادیم.
 • عضو هیئت علمی کتابخانه ملی در گفتگو با کافه حقوق مطرح کرد:
  قانون مبارزه با پول‌شویی نیازمند بازنگری جدی است
 • بحث ضمانت اجرای این قانون نیز، ضمانت اجرای ضعیفی است، یعنی پیش‌بینی شده است که نهایتاً کسی که محکوم به پول‌شویی می‌شود، ضمن اینکه مجازاتِ جرم منشأ خودش را باید متحمل شود، در این خصوص در مورد پول‌شویی و کسی که مرتکب پول‌شویی می‌شود، مجازاتی که داریم یک‌چهارم جزای نقدی آن جرم اولیه را این فرد باید پرداخت کند.
 • نگاهی قضائی-حقوقی به دیدار فائزه هاشمی با محکوم بهائی
 • رهبر انقلاب: جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید