ارتباط با ما
تبلیغات


عرف بایگانی - کافه حقوق
  • گفتگو با دکتر طحان نظیف پیرامون مسئله دخالت رهبری در انتخاب وزرا:
    هماهنگی رئیس جمهور با رهبری در انتخاب برخی از وزرا به یک عرف حقوق اساسی تبدیل شده است
  • نظام حقوقی کشور در خصوص انتخاب وزرا چه سازوکاری را پیش بینی نموده است؟ آیا رهبری در انتخاب همه یا بعضی از وزرا دخالت می نماید؟ برای یافتن پاسخی درخور برای این پرسش ها با دکتر هادی طحان نظیف، عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، گفتگویی را تهیه نمودیم.
  • مصاحبه با دکتر انصاری پور عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره ازدواج برابر«1»:
    عدالت؛ اساسی ترین اصل اسلام است
  • متأسفانه شناخت عمومی جامعه نسبت به مسائل فقهی حقوقی فوق‌العاده در سطح پایینی قرار دارد؛ و درنتیجه عدم شناخت قواعد حقوقی بر عرف تکیه می‌کنند، عرفی که از گذشته تا به امروز اجرا می‌شده است و یکسری از کارها را وظیفه زن می‌داند.
  • جایگاه عرف در احراز عناصر جرم بررسی می‌شود
  • ششمین جلسه از سلسله جلسات بررسی مقاله با موضوع تحلیل جایگاه ( عرف ) در احراز عناصر سه گانه ی جرم به همت کانون جنبش نرم افزاری( شاخه دانشگاه تهران) برگزار میشود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید