ارتباط با ما
تبلیغات


عروسک انسان نما بایگانی - کافه حقوق
  • دکتر طاهر حبیب زاده در یادداشتی مطرح کرد:
    ایا توسعه فناوری بدون توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه صورت می گیرد؟
  • بر خلاف عقیده ای که توسعه فناوری را جدای از دین و ارزش ها و فرهنگ های جامعه می داند و معتقد است بین توسعه فناوری و مقولات گفته شده هیچ رابطه ای وجود ندارد، با جرات می توان این رویکرد را نفی کرد و مدعی شد توسعه فناوری با فرهنگ و ارزش های جامعه گره خورده است. مثال های عینی و حتی متن قوانین فناوری حاکی از این است که نمی توان به فناوری با دید لیبرال و سکولار نگاه کرد و ارزش ها و فرهنگ های پذیرفته جامعه به ویژه ارزش های دینی را در جامعه ای مثل ایران در توسعه فناوری لحاظ نکرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید