ارتباط با ما
تبلیغات


عملکرد دولت یازدهم بایگانی - کافه حقوق
  • سلسله گزارشهای عملکرد دولت در آیینه منشور حقوق شهروندی«1»
    دولت یازدهم برای تضمین حق بر محیط زیست و برخورداری از محیط زیست سالم چه کرده است؟
  • به اعتقاد کارشناسان حوزه محیط زیست، امروزه یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا در شهرهای صنعتی، افزایش ورود دود و ذرات معلق ناشی از مصرف گسترده سوخت های فسیلی است. از طرفی داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در منشور حقوق شهروندی که به تازگی از سوی رئیس جمهور منتشر گردیده، بر آن تاکید شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید