ارتباط با ما
تبلیغات


عمومی بایگانی - کافه حقوق
  • با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و شبکه بین المللی دانشجویان حقوق:
    گزارش نشست آشنایی با دادگاه حکمیت ورزش
  • ۱۱ تیرماه ۱۳۹۶ نشستی تخصصی در مورد بررسی دادگاه حکمیت ورزش در موسسه حقوق عمومی  دانشگاه تهران با همکاری شبکه بین المللی دانشجویان حقوق شعبه ایران (نیلز ایران) برگزار شد.
  • معرفی اساتید حقوقی: دکتر خیر الله پروین
  • دکتر خیرالله پروین، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • گفتگوی کافه حقوق با دکتر خیرالله پروین
    مصر، پیشتاز و الگوی جهان اسلام در حقوق عمومی / بسیار عقب هستیم
  • اگر شما وارد دانشگاه های قاهره و اسکندریه شوید، به وفور در مورد حقوق اساسی، حقوق عمومی (القانون العام، القانون الدستوری) کار شده است. دانشگاه قاهره و اسکندریه ارتباطات تنگاتنگی با دانشگاه‌های جهان از جمله فرانسه دارند. بعد از انقلاب فرانسه حقوق عمومی در فرانسه به خوبی جا افتاده و الگو شده است. نهادهایی مانند شورای دولتی فرانسه در لبنان، مصر و شمال آفریقا الگوگیری شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید